Werkzaamheden

Het kantoor treedt op voor (overheids)werkgevers, MKB en particulieren en verricht werkzaamheden op basis van een afgesproken uurtarief en op basis van door de Raad van Rechtsbijstand verstrekte toevoegingen.

Het kantoor heeft een bijzondere deskundigheid op het gebied van het:

  • Arbeidsrecht

  • Ambtenarenrecht en

  • Onderwijsrecht 

Voorts behandelt het kantoor zaken op het gebied van het:

  • Bestuursrecht

  • Overig Civiel recht

  • Sociaal zekerheidsrecht (bijv. het verlenen van bijstand in bezwaar/beroep tegen besluiten van het UWV inzake de Ziekte- en Werkloosheidswet en overige Sociaal zekerheidswetten) en

  • Sociale voorzieningen (bijv. het het verlenen van bijstand in bezwaar/beroep tegen besluiten van de gemeentelijke overheid inzake de Participatiewet

Cliënten kunnen worden bijgestaan in procedures, zoals:

  • bezwaar (tegen besluiten van overheidsorganen)

  • kort geding- (voorlopige voorziening) en bodemprocedures (in  bestuursrechtelijke en civiele kwesties)

  • beroep (in bestuursrechtelijke en civiele kwesties)

Wilt u meer weten over hetgeen het kantoor voor u kan betekenen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mr. M.N. Grootfaam